Een veilige reis: De essentiële maatregelen van SSDLC

Een veilige reis: De essentiële maatregelen van SSDLC

In de snel evoluerende wereld van softwareontwikkeling is het cruciaal om veiligheid te integreren in elke fase van het ontwikkelproces. Dit is waar het Secure Software Development Life Cycle (SSDLC) om de hoek komt kijken. SSDLC biedt een gestructureerde aanpak om beveiliging te waarborgen vanaf het prille begin van een project tot aan de oplevering. Laten we enkele belangrijke maatregelen verkennen die je kunt implementeren om de beveiliging van jouw softwareprojecten te waarborgen.

  1. Add-ons in je IDE (SAST / DAST)

Static Application Security Testing (SAST) en Dynamic Application Security Testing (DAST) zijn krachtige tools die je kunnen helpen om mogelijke beveiligingslekken op te sporen. Door deze toe te voegen aan je Integrated Development Environment (IDE), kun je tijdens het ontwikkelproces direct feedback ontvangen over potentiële zwakke plekken in je code.

 

  1. Pipeline checks met code-owners goedkeuring (GitHub en Azure DevOps)

Het instellen van goedkeuringsstappen in je CI/CD-pipeline is een krachtige manier om de kwaliteit en beveiliging van je code te waarborgen.

GitHub:

# GitHub Actions Workflow voor CI/CD

 

on:

push:

branches:

– main

 

jobs:

build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

– name: Build en test

run: |

# Voer build- en teststappen uit

 

approval:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

– name: Goedkeuring door code-owner

uses: pullreminders/approvals@v2

with:

number-of-approvals: 1

 

In dit GitHub Actions-voorbeeld wordt een workflow gedefinieerd met twee banen: “build” en “approval”. De “approval” baan vereist dat er minimaal één goedkeuring van een code-eigenaar is voordat deze wordt uitgevoerd.

 

Azure DevOps:

# Azure DevOps Pipeline voor CI/CD

 

trigger:

branches:

exclude:

– ‘*’

 

pr:

branches:

include:

– ‘*’

 

jobs:

– job: Build

displayName: ‘Build en Test’

steps:

– script: |

# Voer build- en teststappen uit

 

– job: Approval

displayName: ‘Goedkeuring door code-owner’

dependsOn: Build

condition: and(succeeded(), ne(variables[‘Build.Reason’], ‘PullRequest’))

steps:

– template: azure-pipelines/tasks/approve.yml

 

In dit Azure DevOps-voorbeeld wordt een pipeline gedefinieerd met twee banen: “Build” en “Approval”. De “Approval” baan wordt alleen uitgevoerd als de “Build” baan succesvol is en als de build niet wordt geïnitieerd door een pull-aanvraag.

 

  1. Policy-as-code bij deployment vanuit een pipeline

Beleidsregels als code implementeren in je deployment pipeline zorgt ervoor dat alleen veilige code wordt uitgerold naar productie. Dit betekent dat de regels voor beveiliging en compliance automatisch worden toegepast op de code voordat deze live gaat.

 

Met behulp van tools zoals Azure Policy of AWS Config kun je deze regels definiëren in code. Hiermee kun je specifieke kwetsbaarheden, zoals die geïdentificeerd in de OWASP Top 10, effectief mitigeren of zelfs voorkomen. Bijvoorbeeld, je kunt regels instellen om ervoor te zorgen dat geen onveilige bibliotheken worden gebruikt, dat gevoelige gegevens correct worden behandeld, en dat de toegangscontroles adequaat zijn geconfigureerd.

 

  1. Gebruik van Key Vaults

Het automatiseren van het beheer van geheimen en sleutels met behulp van Key Vaults is een cruciaal onderdeel van een veilige SDLC. Key Vaults bieden een centrale, veilige locatie om gevoelige gegevens op te slaan, zoals API-sleutels, wachtwoorden en certificaten.

 

De kracht van Key Vaults komt tot uiting doordat deze gegevens kunnen worden opgeroepen tijdens de uitvoering van je pipeline, zonder dat ze expliciet in de code hoeven te staan. Hierdoor verminder je het risico op onbedoelde openbaarmaking van gevoelige informatie. Bovendien zorgt het centrale beheer ervoor dat deze gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en beheerd.

 

  1. Monitoring en Alerting voor Integriteit

Het monitoren van logboeken is essentieel om de integriteit van gegevens te waarborgen. Met Technical State of Compliancy Monitoring (TSCM) kun je continu de beveiligingsstatus van je applicatie evalueren. Door te kijken naar logs van belangrijke gebeurtenissen zoals authenticatiepogingen, toegangsverzoeken en fouten, kun je ongebruikelijke activiteiten detecteren en er onmiddellijk op reageren.

Door deze aanvullende maatregelen te implementeren in je SSDLC, creëer je een robuuste beveiligingsinfrastructuur die integraal is met je ontwikkelingsproces. Dit stelt je in staat om met vertrouwen te bouwen aan veilige softwareprojecten en kwetsbaarheden proactief op te lossen. Veiligheid wordt zo een intrinsiek onderdeel van je ontwikkelproces, wat leidt tot robuuste, betrouwbare software.

Investeer in SSDLC, en geef je projecten de veiligheid die ze verdienen. Samen kunnen we de digitale wereld veiliger maken, één regel code tegelijk.

Met deze maatregelen kun je met vertrouwen bouwen aan veilige softwareprojecten. Veel succes met je ontwikkelingsreis!

Fout: Contact formulier niet gevonden.