Is uw organisatie voldoende beschermd tegen cyberaanvallen?

Organisaties proactief helpen met als doel het risico op Cyber Security incidenten te verlagen in plaats van achteraf de schade te beperken. Dat is de missie van Cyber7.

Battle of the Brains: de ultieme cyber security uitdaging

Cyber Security oplossingen van Cyber7

Stap voor stap richting minder cyberrisico´s

Van belang bij de vaststelling van mogelijke risico’s en bedreigingen is het leren kennen van de organisatie. Wat is de dienstverlening, wie zijn de klanten, welke markten, welke marktbenaderingen, wat zijn de kroonjuwelen?

Gezamenlijk de scope van de opdracht helder formuleren en vaststellen wat onderzocht zal worden en wat er vanuit de organisatie voor nodig is om succesvol te zijn. Hierbij speelt de Cyber7 Security Health Check het uitgangspunt.

Cyber7 heeft een bewezen aanpak voor de beoordeling van de cyber weerbaarheid van een organisatie. Het Security Health Check raamwerk van Cyber7 is gebaseerd op de meest gangbare cyber security standaards en geeft een integraal inzicht van beleid tot techniek. De uitvoering is een combinatie van interviews, onderzoek en het uitvoeren van geautomatiseerde controles.

Vanuit de Security Health Check wordt duidelijk wat de huidige staat van de cyber weerbaarheid is. De resultaten van de Security Health Check vormen het uitgangspunt voor het opstellen van een advies. Hierin geven we aan op welke terreinen en op welke wijze de cyber weerbaarheid verbeterd kan worden.

Cyber7 kan helpen bij het uitvoeren van de gegeven adviezen. Of het nu gaat om het vaststellen van het beleid op het gebied van cyber security, de organisatie die daarbij ingericht moet worden of de noodzakelijke technische maatregelen, Cyber7 neemt het voor haar rekening.

De resultaten van de uitvoerende werkzaamheden moeten altijd overgedragen worden aan de medewerkers van uw organisatie. Hierbij zal veelal niet alleen sprake zijn van overdracht van resultaten, maar vooral ook van kennis. Hiervoor worden altijd speciale kennissessies gehouden.

Fout: Contact formulier niet gevonden.