Consultancy

Consultancy

De consultants van Cyber7 hebben kennis en ervaring op het gehele spectrum rond cyber weerbaarheid. Van het formuleren van het beleid tot het inrichten van een SIEM en een SOC. Daarnaast heeft Cyber7 zelf een aantal oplossingen en partners met oplossingen om ook daadwerkelijk invulling te geven aan de implementatie van maatregelen. Cyber7 heeft expertise op het gebied van:

  • Cyber security beleid en policies
  • Inrichten ISMS
  • Compliancy en assurance (ISO27001, BIO…)
  • ICT processen (ITIL, BISL)
  • SIEM en SOC implementatie
  • Awareness programma’s
  • IAM en PAM
  • AVG

Daarnaast heeft Cyber7 ook veel kennis en ervaring met security aspecten van de ICT infrastructuur. Of het nu gaat om de inrichting en configuratie van de firewall, de load balancer en de IPS voorziening of inrichting van IRM of Azure Cloud security. Niet alleen on-premise, maar ook voor de public cloud of de hybride combinatie van beide. Wij helpen uw omgeving te beveiligen.

De 7 stappen van Security Consultancy

1. Policy

Het beleid rond cybersecurity dient expliciet geformuleerd te worden en op bestuursniveau geformaliseerd te worden. Vervolgens moet dit beleid uitgewerkt worden in richtlijnen, baselines en standaards.

2. Organisatie

Om het cybersecurity beleid in te richten om de hantering ervan te stimuleren en de handhaving ervan te waarborgen, dient er een organisatieonderdeel ingericht te worden. De eindverantwoordelijke voor dit organisatieonderdeel is de CISO.

3. Processen

In het algemeen zullen processen beschreven, geïmplementeerd, gecontroleerd en onderhouden moeten worden. Dit geldt vooral voor de noodzakelijke processen rond de IT-diensten van een organisatie.

4. Technologie

Vanaf de architectuur tot de technische implementatie dienen alle onderdelen van de IT-diensten inherent rekening te houden met de cybersecurity aspecten. Dit geldt niet alleen voor de technische infrastructuur, maar ook voor het gehele applicatie landschap.

5. Mensen

Bestuur, medewerkers, inhuurkrachten, partners, klanten en andere betrokkenen van de organisatie moeten zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden bij de handhaving van een optimale cyber weerbaarheid.

6. Assurance

De hantering van de cybersecurity maatregelen en de resultaten ervan dienen periodiek aantoonbaar gemaakt te worden. Niet alleen voor interne verantwoording, maar in toenemende mate ook naar toezichthouders, klanten en andere betrokkenen bij de organisatie.

7. Compliance

Om de aantoonbaarheid van de cybersecurity maatregelen ook extern te kunnen onderbouwen is de compliance aan of een certificering van een gestandaardiseerd normenkaders (ISO27001/ISO27002, NEN7510, BIO, SOC2…) noodzakelijk. Dat kan gaan om de inrichting van het hele cybersecurity bouwwerk, tot de werking ervan.

Security Consultancy

De consultants van Cyber7 zijn ervaren en volledig gecertificeerde security specialisten die kunnen helpen uw organisatie te beveiligen. Neem contact op voor meer informatie.

Fout: Contact formulier niet gevonden.