Security Consultancy

Niet alleen on-premises, maar ook voor de public cloud of de hybride combinatie van beide. Wij helpen uw omgeving te beveiligen.

De consultants van Cyber7 hebben kennis en ervaring op het gehele spectrum rond cyber weerbaarheid. Van het formuleren van het beleid tot het inrichten van een SIEM en een SOC. Daarnaast heeft Cyber7 zelf een aantal oplossingen en partners met oplossingen om ook daadwerkelijk invulling te geven aan de implementatie van maatregelen. Cyber7 heeft expertise op het gebied van:

  • Cyber security beleid en policies
  • Inrichten ISMS
  • Compliancy en assurance (ISO27001, BIO…)
  • ICT processen (ITIL, BISL)
  • SIEM en SOC implementatie
  • Awareness programma’s
  • IAM en PAM
  • AVG

Daarnaast heeft Cyber7 ook veel kennis en ervaring met security aspecten van de ICT infrastructuur. Of het nu gaat om de inrichting en configuratie van de firewall, de load balancer en de IPS voorziening of inrichting van IRM of Azure Cloud security. Niet alleen on-premise, maar ook voor de public cloud of de hybride combinatie van beide. Wij helpen uw omgeving te beveiligen.

Neem contact op

Wij helpen uw omgeving te beveiligen.

De 7 stappen van Security Consultancy

Cyber Security Policy
Policy
Cyber Security Organisatie
Organisatie
Cyber Security Processen
Processen
Cyber Security Technology
Technologie
Cyber Security People
Mensen
Cyber Security Assurance
Assurance
Cyber Security Compliance
Compliance

Policy Het beleid rond cybersecurity dient expliciet geformuleerd te worden en op bestuursniveau geformaliseerd te worden. Vervolgens moet dit beleid uitgewerkt worden in richtlijnen, baselines en standaards.

Organisatie Om het cybersecurity beleid in te richten om de hantering ervan te stimuleren en de handhaving ervan te waarborgen, dient er een organisatie-onderdeel ingericht te worden. De eindverantwoordelijke voor dit organisatie-onderdeel is de CISO.

Processen In het algemeen zullen processen beschreven, geïmplementeerd, gecontroleerd en onderhouden moeten worden. Dit geldt vooral voor de noodzakelijke processen rond de IT-diensten van een organisatie.

Technologie Vanaf de architectuur tot de technische implementatie dienen alle onderdelen van de IT-diensten inherent rekening te houden met de cybersecurity aspecten. Dit geldt niet alleen voor de technische infrastructuur, maar ook voor het gehele applicatie landschap.

Mensen Bestuur, medewerkers, inhuurkrachten, partners, klanten en andere betrokkenen van de organisatie moeten zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden bij de handhaving van een optimale cyber weerbaarheid.

Assurance De hantering van de cybersecurity maatregelen en de resultaten ervan dienen periodiek aantoonbaar gemaakt te worden. Niet alleen voor interne verantwoording, maar in toenemende mate ook naar toezichthouders, klanten en andere betrokkenen bij de organisatie.

Compliance Om de aantoonbaarheid van de cybersecurity maatregelen ook extern te kunnen onderbouwen is de compliance aan of een certificering van een gestandaardiseerd normenkaders (ISO27001/ISO27002, NEN7510, BIO, SOC2…) noodzakelijk. Dat kan gaan om de inrichting van het hele cybersecurity bouwwerk, tot de werking ervan.

Cyber7 kan ondersteuning bieden of het voortouw nemen bij de invulling van alle genoemde cybersecurity onderdelen. Het gaat dan om meer dan alleen advies. Het gaat ons om raad en daad: we leveren een daadwerkelijke bijdrage aan de cybersecurity weerbaarheid van uw organisatie. Van de beleidsformulering tot de uitvoering van de patch-policy.

Cyber Security Specialist

Ons Doel

Organisaties proactief helpen met als doel het risico op Cyber Security incidenten te verlagen in plaats van achteraf de schade te beperken. dat is de missie van Cyber7.

Volg ons

Volg onze social-media accounts om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom Cyber Security.

Contact

Cyber7

Rivium 1e straat 85

2909 LE Capelle aan den IJssel

Telefoon: 088-055 12 03

Email: info@cyber7.nl