Cyber7 Webinar – Privacy en de Cyberwereld

In deze webinar geven Gj en GJ hun visie op recente ontwikkelingen op het gebied van data privacy en de effecten die dit heeft op organisaties en de manier waarop ze omgaan met persoonsgegevens. Dit specifiek in relatie met de bedreigingen vanuit de cyber omgeving. Welke bedreigingen spelen hier een rol en welke maatregelen kunnen er genomen worden? Het gaat zowel om de inrichting van de organisatie en de interne processen rond persoonsgegevens, maar ook om het effect op het gehele risk management bouwwerk. Gj en GJ zullen bij dit webinar vooral putten uit de eigen ervaringen en die bij de klanten van Cyber7. Hierbij zullen ze ook uitgebreid stil staan bij de jongste ontwikkelingen op het privacy front en de effecten ervan op de maatregelen binnen organisaties. Tijdens de webinar zullen adviezen gegeven worden over de wijze waarop organisaties de processen rond privacy gevoelige gegevens kunnen verbeteren en het bewustzijn erover binnen en buiten de eigen organisatie kunnen stimuleren.

Neem vandaag nog contact met ons op: Contact

Fout: Contact formulier niet gevonden.